Instalacja aparatury kontrolno pomiarowej w obiektach hydrotechnicznych, wymaga stosowania nowoczesnych technologii wiertniczych. System "ODEX" polegający na urabianiu i wynoszeniu urobku za pomocą sprężonego powietrza był z powodzeniem stosowany przez CHEMKOP - LABORGEO na budowach zapór: Czorsztyn - Niedzica - Sromowce, Klimkówka, Żelazny Most, Wióry.
   Wyspecjalizowana kadra CHEMKOP - LABORGEO, instaluje aparaturę kontrolno pomiarową: inklinometry, ekstensometry, czujniki, piezometry - w korpusach zapór, osuwiskach i innych obiektach wymagających ciągłych pomiarów warunków geologiczno - inżynierskich.
   CHEMKOP - LABORGEO prowadzi pomiary obserwacje i badania w aparaturze zainstalowanej w obiektach hydrotechnicznych. Na fotografiach: pomiar w inklinometrze oraz montaż ekstensometru w rdzeniu zapory.
   Laboratoria-geologiczno inżynierskie CHEMKOP-LABORGEO wykonują wszelkie badania gruntów, na próbkach zarówno standardowych jak i wielkowymiarowych. Fotografia przedstawia aparat do wielkowymiarowego badania zagęszczalności gruntów kamienistych orginalnej konstrukcji CHEMKOP - LABORGEO
   Monitoring skażeń gruntów i wód podziemnych wymaga specjalistycznych narzędzi wiertniczych oraz wyspecjalizowanej kadry inżynieryjno-technicznej. CHEMKOP-LABORGEO spełnia te wymagania.
   Obsługa geologiczno-laboratoryjna budowy obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych, drogowych oraz badania i dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla potrzeb likwidacji zagrożeń osuwiskowych dróg i obiektów są specjalnością CHEMKOP-LABORGEO.

< powrót do góry >