Nazwa i adres firmy:
   Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno - Laboratoryjnych CHEMKOP - LABORGEO, Spółka z.oo, 31-261 Kraków, Wybickiego 7

   Udziałowcami spółki są /po 25 % udziałów/:
- inż. ALEKSANDER WĘGLARZ - Prezes Zarządu
- mgr Zbigniew Russocki - vice Prezes Zarządu, Główny Geolog
- Jerzy Kwarciak - Vice Prezes Zarządu, Dyrektor Techniczny
- Spadkobiercy zmarłego mgr inż. Wojciecha Gładysza

   Załoga:
   Firma zatrudnia w pełnym wymiarze godzin - 25 osób, w tym :

 • 1 doktor inż. geologii
 • 9 geologów z wyższym wykształceniem
 • 1 inżynier górnik - wiertnik
 • 1 inżynier mechanik
 • 6 techników geologów

   Historia firmy:
   Zakład Doświadczalny - Hydrokop, który powstał w roku 1967 - w roku 1974, przekształcony został w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych - CHEMKOP.
   Dziedzinami działalności zespołu geologów - specjalistów CHEMKOP-u było między innymi:

 • opracowanie i wdrożenie otworowej eksploatacji siarki w zagłębiu Tarnobrzeskim,
 • geotechnika a w szczególności projekty i dokumentacje dla posadowienia budowli oraz dla likwidacji zagrożeń osuwiskowych dróg i obiektów
 • obsługa geologiczna budowy zapór - Solina , Myczkowce,Tresna, Porąbka-Żar, i wielu mniejszych obiektów hydrotechnicznych
 • projekt, dokumentacja złożowa i budowa kopalni siarki Mishraq w Iraku.
 • obsługa geologiczna wielkiej ilości budów zagranicznych w zakresie geologii gruntów budowlanych i laboratoriów betonów
 • opracowanie i wdrożenie oryginalnej technologii zczerpywania produktów naftowych z gruntów i wód podziemnych dla Petrochemii Płock, gdzie tą drogą odzyskano około 700 ton produktów naftowych
 • opracowanie i realizacja projektów w zakresie oceny skażeń gruntów i wód podziemnych, instalacja studni monitoringowych wg. standardów światowych, likwidacja skażeń.

   W roku 1990 wydział geologiczny Ośrodka Badawczo Rozwojowego CHEMKOP, został sprywatyzowany, kontynuując dotychczasowe i rozwijając nowe kierunki działalności (m. in. geologia dla ekologii) pod nową nazwą CHEMKOP-LABORGEO.
   Trzon kadry technicznej CHEMKOP-LABORGEO, stanowią specjaliści - geolodzy zatrudnieni jeszcze w ZD Hydrokop i OBR CHEMKOP

< powrót do góry >