PROJEKTY, DOKUMENTACJE, BADANIA, NADZORY, EKSPERTYZY,
LABORATORIA, WIERCENIA, CEMENTACJA

   OBSŁUGA GEOLOGICZNA INWESTYCJI HYDROTECHNICZNYCH,
PRZEMYSŁOWYCH I DROGOWYCH

   NAJNOWSZE TECHNOLOGIE WIERTNICZE:
ODEX, DTH, HSA

   INSTALACJE AKP W OBIEKTACH
HYDROTECHNICZNYCH

   LABORATORIA BUDOWLANE
I GEOTECHNICZNE

   MONITORING, PIEZOMETRY,
STUDNIEPROFESJONALNIE --- TERMINOWO --- TANIO
   STOSOWANE TECHNOLOGIE NA POZIOMIE ŚWIATOWYM

   CHEMKOP-LABORGEO, stosuje technologie wiertnicze spełniające najwyższe standardy światowe:
- Technologia DTH (Down The Hole - technologia Dolnego Młota) polegająca na wierceniu w skalnych skale systemem udarowo-obrotowym, z wynoszeniem urobku przy użyciu płuczki powietrznej dostarczanej przez sprężarkę o wydajności 23 m3/sek pod ciśnieniem 12 Bar. Postęp wiercenia do 100m./ 8 godzin
- Technologia ODEX, polegająca na wierceniu w utworach kamienistych, żwirowych, rumoszach itp. systemem udarowo-obrotowym, z samoczynnym rurowaniem, z wynoszeniem urobku przy użyciu płuczki powietrznej dostarczanej przez sprężarkę o wydajności 23 m3/sek pod ciśnieniem 12 Bar. Postęp wiercenia do 100m./ 12 godzin
- Technologia HSA ( Hollow Stem Augers - świdry ślimakowe z przelotem wewnętrznym), która pozwala na szybką i precyzyjną instalację piezometrów i studni monitoringowych w utworach spoistych i sypkich.

   WSPÓŁPRACA Z RENOMOWANYMI FIRMAMI

   CHEMKOP-LABORGEO od początku swego istnienia realizuje zlecenia renomowanych firm światowych takich jak: Motorola - USA Tesco- Anglia, Tishman Speyer Properties- USA, Toyota Motor Corporation- Japonia, Voest Alpine - Austria , Cocefi - Belgia, SETEC - Francja
   Najczęściej, w przypadku zleceń od inwestorów zagranicznych, prace geologiczne terenowe, laboratoryjne i dokumentacyjne - odbywają się pod nadzorem wybranej przez klienta firmy consultingowej. CHEMKOP-LABORGEO pracował pod nadzorem: Gibb Environmental Engineering- Anglia, WS Atkins- Anglia, Ove Arup & Partners- Anglia, Dames & Moore - Anglia.
   Poziom wykonywanych prac jest wysoko oceniany zarówno przez inwestorów jak i przez nadzór merytoryczny o czym świadczą referencje.

   KWALIFIKACJE PERSONELU:

   LICZBA PERSONELU OGÓŁEM 25 OSÓB
W tym:
- kierowniczego - 3 osoby
- specjaliści - 9 osób: 1 doktor nauk geologicznych
   6 inżynierów geologów
  1 inżynier górnik-wiertnik
  1 inżynier mechanik
- technicy i inny średni personel techniczny - 5 osób
- pracownicy administracyjni - 2 osoby
- robotnicy wykwalifikowani, operatorzy maszyn i urządzeń - 6 osób

< powrót do góry >